Ungdomsskolen

Lolland Ungdomsskole har tilbud til alle unge i alderen ca. 13 - 18 år samt enkelte tilbud til de yngre børn og til unge over 18 år.

Om Ungdomsskolen

Ungdomsskolen tilbyder gratis undervisning fordelt på bl.a. fritidsundervisning, prøveforberedende undervisning og undervisning for tosprogede.

Det foregår i egne lokaler eller i egnede faglokaler på folkeskoler, i forenings-/kultur-/idrætsanlæg, i svømmehaller, i naturen, eller hvor det i øvrigt findes hensigtsmæssigt.

Ture, rejser, friluftsaktiviteter mv. med et kulturelt og dannelsesmæssigt indhold er også vigtige generelle tilbud i ungdomsskolens virksomhed.

Ungdomsskolens klubvirksomhed byder på 3 klubcentre - et i Maribo, et i Nakskov og et i Rødby. Klubcentrene består af Juniorklub i dagtimerne og ungdomsklub om aftenen. I Rødby finder man ud over Junior- og ungdomsklub også det specialpædagogiske klubtilbud ”Tirsdagsklubben”. Klubberne er et fristed for de unge, hvor de under trygge forhold kan øve sig i ”gå-i-byen-kultur”, hvor de kan indgå i nye sociale relationer og være sammen med positive voksne rollemodeller. I den forbindelse har lokalmiljøet og det forebyggende arbejde stort fokus o9g tænkes ind i klubarbejdet.

Demokratiarbejde er en vigtig dimension i ungdomsskolens virksomhed. Udgangspunkt er ambassadørholdet, der har stor indflydelse på alt hvad der foregår. Holdet står desuden for at arrangere fester og komme med forslag til nye aktiviteter, der efterspørges blandt unge. Holdet afslutter sæsonen med et besøg på Folkemødet på Bornholm.

Ungdomsskolen har stor indsigt i unges liv og store kompetencer på ungeområdet.

Ungdomsskolen engagerer sig kraftigt i det forebyggende arbejde og har tætte kontakter til samarbejdspartnere på tværs i kommunen. Ungdomsskolen samarbejder bl.a. med:

SSP-indsatsen

Helhedsplanen, boligsocialt projekt i boligområde i Nakskov.

Samarbejdet med civilsamfundet og de frivillige har også et betydeligt omfang.

Relationer mellem børn/unge/forældre og de ansatte i ungdomsskolen er af afgørende betydning i alle ungdomsskolens mangeartede tilbud.

Kort sagt:

 

” Ungdomsskolen en skole for livet - her dannes mennesker” 

 

Ungdomsskolen udsender hvert år i august et program, hvor sæsonens aktiviteter præsenteres. Tilmelding kan herefter foregå løbende inden de angivne datofrister.

Programmet suppleres af en hjemmeside www.lollandungdomsskole.dk

hvor det f.eks. er muligt at foretage elektronisk tilmelding og betale for ture, rejser mv., hvor der er deltagerbetaling. Hjemmesiden indeholder hen over året mange vigtige informationer, så som hold ændringer, bustider ved arrangementer m.v.

 

 

 

Kontakt

Henvendelser vedrørende aktiviteter, hold, klubber mv. kan ske i dagtimerne til

Kontoret Gyvelvej 3 i Nakskov eller Nørrevang 19 i Maribo.

Normale åbningstider mandag - onsdag kl. 8.00 - kl. 15.30, torsdag kl. 8.00 - kl. 16.30 og fredag kl. 8.00 - kl. 13.30.

Tlf.nr. 54677166

E-mail: ungdomsskolen@lolland.dk

 

 

 Senest opdateret 11.07.2019 12:26 af JMPB