Knallertundervisning

Du skal have et kørekort, hvis du vil køre på lille knallert. Aldersgrænsen for at få kørekort til lille knallert 15 år. Du kan begynde på uddannelsen, når du er 14 ½ år. Undervisningen består af 30 lektioner, og slutter med teori- og praktisk prøve.
For at starte på Teori og Praktisk kørsel skal du have gennemført et 8 timers (2x4 timer) kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du finder Førstehjælpskurserne herunder. Når du er bestået din førstehjælp, har du mulighed for at melde dig på et knallerthold.
Førstehjælp - 6. og 13. marts
Tilmelding skal ske før du tilmelder dig til selve knallertundervisningen. Undervisningen består af 4 timers Hjerte- lungeredning og 4 timers førstehjælpskursus for unge knallertførere. Kurset skal bestås før du kan starte til knallertundervisning.
Førstehjælp - 23. april 2023
Tilmelding skal ske før du tilmelder dig til selve knallertundervisningen. Undervisningen består af 4 timers Hjerte- lungeredning og 4 timers førstehjælpskursus for unge knallertførere. Kurset skal bestås før du kan starte til knallertundervisning.
Førstehjælp - 26/3
Tilmelding skal ske før du tilmelder dig til selve knallertundervisningen. Undervisningen består af 4 timers Hjerte- lungeredning og 4 timers førstehjælpskursus for unge knallertførere. Kurset skal bestås før du kan starte til knallertundervisning.
Førstehjælp - marts 7. og 21. marts
Tilmelding skal ske før du tilmelder dig til selve knallertundervisningen. Undervisningen består af 4 timers Hjerte- lungeredning og 4 timers førstehjælpskursus for unge knallertførere. Kurset skal bestås før du kan starte til knallertundervisning.
Knallerthold 15 - Nakskov - Kasper
Undervisningen består af 30 lektioner, en teoriprøve og en praktisk prøve. Undervisningen planlægges så den veksler mellem teori og praksis. Vi har dygtige instruktører der tilrettelægger undervisningen specielt til unge. Husk at notere datoerne for undervisningen. Du skal være opmærksom på, at der er mødepligt. Møder du ikke til undervisning vil du ikke få refunderet det indbetalte beløb. Pris for omprøve 220 kr.
Knallerthold 16 - Maribo - Lars
Undervisningen består af 30 lektioner, en teoriprøve og en praktisk prøve. Undervisningen planlægges så den veksler mellem teori og praksis. Vi har dygtige instruktører der tilrettelægger undervisningen specielt til unge. Husk at notere datoerne for undervisningen. Du skal være opmærksom på, at der er mødepligt. Møder du ikke til undervisning vil du ikke få refunderet det indbetalte beløb. Pris for omprøve 220 kr.
Aldersgr.
Fra og med 14½ år
Knallerthold 16 - Nakskov - Claus
Undervisningen består af 30 lektioner, en teoriprøve og en praktisk prøve. Undervisningen planlægges så den veksler mellem teori og praksis. Vi har dygtige instruktører der tilrettelægger undervisningen specielt til unge. Husk at notere datoerne for undervisningen. Du skal være opmærksom på, at der er mødepligt. Møder du ikke til undervisning vil du ikke få refunderet det indbetalte beløb. Pris for omprøve 220 kr. Datoer for teori- og køreprøve vil komme senere.
Aldersgr.
14½-18 år
Knallerthold 17 - Maribo - Remy
Undervisningen består af 30 lektioner, en teoriprøve og en praktisk prøve. Undervisningen planlægges så den veksler mellem teori og praksis. Vi har dygtige instruktører der tilrettelægger undervisningen specielt til unge. Husk at notere datoerne for undervisningen. Du skal være opmærksom på, at der er mødepligt. Møder du ikke til undervisning vil du ikke få refunderet det indbetalte beløb. Pris for omprøve 220 kr.
Aldersgr.
Fra og med 14½ år
Knallertværksted
Åbent knallertværksted, hvor du kan komme til fods og lære at reparere knallerter, der trænger. Du kan også tage din egen knallert med, og lære at vedligeholde og reparere, så du sparer lidt på udgifterne. Kasper underviser, og er udlært mekaniker. Hver onsdag 16 - 19 i værkstedet ved Maribo Ungdomsklub.
Aldersgr.
12½-18 år


Senest opdateret 02.02.2023 14:13 af MORO